Консултации

Консултациите по учебни предмети за учениците с учителите от гимназията се осъществява в последните два учебни часа по приложения график.

Срещи на родители с учители е от 16,20 до 17,00 часа в портиерната на Учебната сграда по приложения график.