Консултации

Консултациите по учебни предмети за учениците с учителите от гимназията се осъществява по приложения график.

Срещи на родители с учители по приложения график в портиерната на Учебната сграда.
Родителите могат да получават информация от учителите, като използват възможностите на електронния дневник на училището.
Можете да се запознаете с графика от тук.Консултации ПГКПИ 2018-2019