За контакти

Офис на гимназията: +359 877 086 622, office@codingburgas.bg

Телефон за родители, общежитието и охрана на гимназията: +359 877 086 696 parents@codingburgas.bg

Директор: +359877086699 dtodorova@codingburgas.bg

Банкова сметка на гимназията:
Общинска банка
BIC: SOMBBGSF
BG42 SOMB 9130 3164 9027 00

За да оставите съобщение използвайте контактната форма: