Екип на гимназията

Директор Димитрина Тодорова
dtodorova@codingburgas.bg

През последните години съм работила по проекти, свързани с приложението на информационните технологии в образованието. Моята дейност е фокусирана върху обучение на ученици за подготовка и явяване на състезания и сертификационни изпити. Обучение на учители с цел да изградят и администрират локални компютърни мрежи за нуждите на обучението по различни учебни дисциплини.
Ключови умения:
• Магистър по Математика и Информатика
• Администриране на Server 2016 R2
• Visual Studio – VB, C#
• Администриране на уеб базирани среди за обучение и др. – MOODLE, Coppermine, Word Press
• Инструктор в Microsoft IT Academy
• Администратор в Certiport center
• Обучител и инструктор на учители за използване на локални и уев базирани инструменти за електронно обучение
• Microsoft Office, Technology Associate, Adobe Photoshop
Екипът от учители трябва да намери подход към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да развива максимално неговата подготовка за житейската му реализация, да направи възможно намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара ученика да се участва пълноценно в обучителния процес.

Заместник директор учебна дейност Данаила Стаматова
dstamatovaa@codingburgas.bg

По образование съм магистър по математика и информатика с учителска правоспособност и III ПКС. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“. Целият ми трудов стаж е като учител в гимназиален етап.

Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си. Искам учениците, на които преподавам, да станат отговорни и мислещи млади хора, успяващи да преценят правилно всяка ситуация, в която попадат. Изграждането на приятелски отношения с учениците и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата.

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – интерактивни уроци, мултимедийни презентации, електронни тестове, проучвания, доклади, работа по проекти в екип, използване на интерактивна дъска и електронни платформи за обучение, работа в споделена среда и интердисциплинарни уроци. В часовете си използвам електронните учебници, но разчитам и на авторски презентации съобразени с особеностите на учениците от класа.
Обичам работата си и не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене.

Завеждащ административна служба Милена Кукова
mkukova@codingburgas.bg

Технически секретар Ирина Тюфекчиева
ityufekchieva@codingburgas.bg

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Велика Гюлемерова
vgyulemerova@codingburgas.bg

Завършва специалност Българска филология  през 2011 г. като бакалавър и специалност Актуална българистика през 2012 г. като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В периода март 2013 – февруари 2016 година е редовен докторант по Българска литература към катедрата по История на литературата и сравнително литературознание с тема на дисертацията: „Блудният син в българската литература“. Участва в конференции от национално и международно ниво. Автор е на редица публикации, свързани с българската литература. През 2016 г. преподава в българското училище „Моята азбука” в Лондон. През 2017 г. защитава докторска дисертация по българска литература, а от септември 2018г. започва работа като преподавател по български език и литература в ПГКПИ.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Йорданка Николова
ynikolova@codingburgas.bg

Йорданка Николова има дългогодишен административен и управленски опит, натрупан като ръководител на Катедрата по чужди езици в БСУ, а също и като директор на Училището за чужди езици „Фарос“ в Бургас. Към високата й подготовка и квалификация през годините тя добавя завършен курс на обучение в колежа Хомътън на Кеймбриджкия университет. Член е на първия управителен съвет на клона на Международната асоциация на преподавателите по английски език в България, IATEFL.

От 2001 година е хоноруван екзаминатор на Кеймбриджкия изпитен борд, което й дава възможност да натрупа богат опит в подготовката и провеждането на изпитите по английски език за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език. Работила е и като образователен консултант по английски език за издателство “Макмилан” в България. Автор е на четири учебника по английски език и редица статии, свързани с преподаването на чужди езици. От 2013 година участва активно в екипа на БСУ за въвеждане на дистанционното обучение и информационните и комуникационни технологии в образованието.

Лариса Загорова
lzagorova@codingburgas.bg

Преподавател по английски език с тридесет годишен стаж. Училището, трябва да учи на няколко основни неща: самостоятелност и трудолюбие, стремеж към усъвършенстване, любопитство за знание. 

Това е мотото за работата ми в ПГКПИ.

Щастлива съм, че имам пълни съмишленици в лицето на целия колектив! Английският език не е само в учебника с красив дизайн и отлична методика. Той е в технологията, която ползваме, за да откриваме света и да общуваме, в моментите, когато се забавляваме или сме сериозни.

 


Надежда Гълъбова

ngalabova@codingburgas.bg

Надежда Гълъбова e завършила английска филология и културология в СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 20 годишен опит в преподаването на английски език както в частния, така и в държавния сектор.

Тя споделя, че работата в това училище е мотивирана от убедеността ми, че системата на държавното образование има нужда от промени и това училище е мястото, където положителните промени могат да се случат.

 

Ивелина Колева
ikoleva@codingburgas.bg

Образование: АЕГ Гео Милев гр Бургас
АА Business and management ;St Petersburg college, Florida, USA
Магистър Английска филолофия, ВТУ „Св Св Кирил и Методий“, гр В. Търново
Магистър Международни Икономически Отношения, УНСС, София

Икономист с опит в сферата на маркетинга и рекламата в голяма международна фармацевтична компания
Преводач, лингвист и експерт с опит в публичния сектор с европейски проекти и програми
Опит в теория и практика при прилагането на компютърни програми и технологии, обучения по съвременни методи, организация и участия в редица международни събития, комуникация и контакти с европейски институции. Тук съм, защото вярвам, че образователната система в България може да подготви качествени специалисти, които да предложат умения на глобално ниво. Това ще бъдат хора, които ще са търсени и конкурентноспособни навсякъде по света. От нас зависи заедно с обучителните програми да разширим и техния мироглед и обща култура, така че да бъдат утрешните граждани на света, от които планетата има нужда.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Информатика и Информационни технологии Мариана Енчева
mencheva@codingburgas.bg

Мариана Енчева преподава Информатика и Информационни технологии в ПГКПИ гр. Бургас. Тя споделя:

В този свят на дигитализация сме заобиколени от технологии и те все повече завладяват нашето ежедневие. Моята лична мисия е да покажа на децата как да накарат тези технологии да работят в тяхна полза.

За един програмист е изключително важно той да бъде търпелив и упорит, за да постига своите цели, да умее да работи в екип и да споделя своите успехи и именно това са моите цели, които се стремя да постигна при обучението на своите ученици.

 

Математика Даниела Кирова
dkirova@codingburgas.bg

Даниела Кирова  преподава математика на бъдещите IT специалисти от ПГКПИ.

Щастие е за мен, че мога да предам любовта си към математиката, защото няма друга наука, която  разкрива по-ясно хармонията на природата. Както е казал Леонардо да Винчи:  „Нито едно човешко изследване не може да се нарече истинска наука, ако не е минало през математически доказателства.“ Силно се надявам това да разберат и моите ученици!

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ СПОРТ И ИЗКУСТВО

Физическо възпитание и спорт Иван Ангелов

Физическото възпитание и спорт са любими часове за учениците, което е фактор, способстващ постигането на високи резултати.
Използването на иновативни методи при обучението зедно със здравословната насоченост на
физическите занимания съдействат за повишаване на двигателната култура, оформят и развиват личността. Интересът към спорта в часовете се поддържа с често провеждане на състезания по видове спорт и игри. Това помага на учениците да развият своите личностни качества –дисциплина, лоялност, уважение към противника, воля и хъс.

Треньор съм по плуване и аз самият съм състезател.

 

Изобразително изкуство Златка Коева
zkoeva@codingburgas.bg

Завършила съм изящни изкуства –„Графика“ във факултета по изобразителни изкуства във Велико Търново. Работя с учениците и им помагам да изграждат своя талант. Работя живопис и графика.

Учениците ми имат множество участия в изложби и спечелени чуждестранни конкурси. Успешно кандидатстват в университети в страната и чужбина. Вярвам, че изкуството ни прави по-добри, отключва въображението ни и ни сплотява като личности в името на различни каузи.

 

 

 

Музика Мирослав Жеков
mzhekov@codingburgas.bg

Професионалното ми обучение е в СУ „Св. Климент Охродски”, специалност музикална педагогика с поп и джаз пеене. Обичам технологиите и вярвам, че чрез тях можем да създадем невероятни музикални произведения и етюди, които да докоснат душата ни.

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ В ОБЩЕЖИТИЕ

Физическо възпитание и спорт Пею Узунов
puzunov@codingburgas.bg