Училищно настоятелство

Ролята на настоятелството ще бъде да консултира учебните програми и програмите за практическите занятия, да организира и финансира работата в учебната фирма, да осигурява преподаватели от фирмите, които да осъществяват практическата подготовка и наставничеството при реализираните от учениците проекти.

Към настоящия момент има заявено желание за сътрудничество от следните фирми, компании и организации – „Булпрос консултинг” АД, „ЕПАМ Системс България“ АД, „Скейл Фокус“ АД, „Империя Онлайн” ООД, „Мусала Софт“ АД, „ТехноЛогика“ ЕООД, Българската аутсорсинг асоциация и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Техните ръководители ще бъдат членове на Съвета на настоятелите към Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.