Как седмокласниците да кандидатстват при нас!

Как всеки седмокласник може да участва в прием 2018/2019 година?
Седмокласниците могат да продължат образованието си в по-горен етап, независимо дали са положили успешно приемните изпити, или искат да останат в училището, в което са учили до момента.

Какво трябва да направя първо?
От 13.06. до 19.06.2018 г. трябва да се получи Служебна бележка от училището с резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика.

Какъв е срокът за подаването на документите за прием 2018/2019 година?
От 20.06. до 26.06.2018 г. документи се приемат в училището, където седмокласникът е получил служебната бележка, когато иска да кандидатства за специалности в гимназии от областта. Когато ученикът желае да кандидатства за специалности в гимназии от други области, документи могат да се подадат онлайн.

Какви документи трябва да представи пред Комисията по приема?
Документите, необходими за кандидатстване са:
Свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас (оригинал и копие).
Служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика.
Медицинско свидетелство (оригинал и копие) – само при кандидатстване в професионални гимназии.
Документ за самоличност на кандидата.
Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

Какво значение има подредбата на желанията?
Независимо какъв е успехът от изпитите, специалностите следва да бъдат подредени според действителните ви желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение в броя на посочените специалности, може да напишете всички обявени, ако желаете.
Класирането ще бъде по реда на вашите желания, на база на бала на всички кандидати, пожелали да се запишат в тези специалности.

Може ли документите за кандидатстване да се подават и електронно?
Да, това ще става на https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg.
Входът в системата ще се осъществява с Вх. № и код за достъп, изписани в служебните бележки на учениците, получени от училището. Електронно заявление ще може да се подава от домашния компютър.

Препоръки при електронно кандидатстване.
Подаването на документи в електронната система е ЕДНОКРАТНО!
При избиране на нашите специалности – Програмно осигуряване и Приложно програмиране, задължително се изисква и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Кога ще бъдат обявени резултатите от първо класиране?
Резултатите ще бъдат изнесени в срок до 03.07.2018 г.

В какъв срок и какви документи трябва да бъдат представени при записването?
Срокът за записване на приетите ученици съвпада със срока за подаване на заявление за участие във второ класиране и е от 04.07. до 06.07.2018 г. включително. Необходимите документи за записване в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации са:

Документ, който Вие трябва да носите:
Оригинал на Свидетелство за завършен VII клас.

Документи, който ще трябва да попълнете на място, при записване в гимназията:
Заявление за записване, което ще получите от комисията, приемаща документи;
Документи, който ще получите от комисията записваща учениците.

Приет съм, но не по първото си желание. Какво да правя?
Учениците, приети по второ и следващо желание имат следните възможности:
•да се запишат в училището, в което са приети;
•да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, като запазят мястото си от първото класиране.
Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидатът! В това заявление нямате право да пренареждате желанията си, но мястото ви от първото класиране е гарантирано! Опитът показва, че на второ класиране движението е с 1-2 места, не повече. Това означава, че имате шанс да се придвижите на по-предно желание само в случай, че имате разлика в бала с последния приет в по-желаната от вас специалност няколко стотни или хилядни.

Какъв е срокът за записване на приетите от второто класиране?
От 13.07. до 17.07.2018 г. включително

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *