НВО 10 клас

Заповед и график за НВО
Учениците се явяват най-късно 30 минути преди изпита през централния вход на гимназията. Носят лична карта и служебна бележка за допускане до изпита, получена от административния отдел на гимназията.

14 юни 2021 г.- Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – начало 13:30 часа
Инструктаж за учениците НВО Дигитални компетенции 2021

16 юни 2021 г. – Български език и литература – начало 08,00 часа

17 юни 2021 г. – Английски език – начало 08,00 часа

18 юни 2021 г. – Математика – начало 08,00 часа