НВО 10 клас

Заявление за полагане на изпит по ИТ НВО 10 клас
Заявление за полагане на изпит по чужд език НВО 10 клас

Заповед и график за НВО 2021-2022
Учениците се явяват най-късно 30 минути преди изпита през централния вход на гимназията.
Носят лична карта и служебна бележка за допускане до изпита, получена от административния отдел на гимназията.

Инструктаж за учениците НВО Дигитални компетенции 2022

14 юни 2022 г.- Български език и литература – начало 08,00 часа

16 юни 2022 г. – Математика – начало 9,00 часа

17 юни 2022 г. – Английски език – начало 08,00 часа

20 – 22 юни 2022 г. – Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – начало 13:30 часа