Димитрина Тодорова – директор на ПГКПИ

Здравейте скъпи ученици и родители,

Името ми е Димитрина Тодорова и съм директор на най-новото училище в Бургас – Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, която ще отвори врати на 1 септември тази година.

Аз обичам новите технологии. Целият ми дългогодишен опит на преподавател по математика, информатика и информационни технологии е доказателство за тази моя привързаност.

Работила съм по проекти, свързани с приложението на информационните технологии в образованието, с подготовката на ученици за състезания и сертификационни изпити, както и с квалифициране на учители за въвеждане на локални компютърни мрежи в обучението.

През последните години работя активно в подготовката на мои ученици за участие в различни международни състезания и конкурси, като се водя от разбирането, че само със съвместни усилия ще постигнем успеха, към който са се устремили.

И резултатите са налице. Редица мои ученици се класираха на Световно състезание Office Specialist, което се провежда в САЩ. Но най-големи успехи постигнахме с Георги Бошев, който спечели Първа награда и с Даниела Павлова, получила Втора награда на това състезание. През 2017 г. над 10 ученици, подготвяни от мен, покриха комбинация от три изпита на Adobe и получиха специален сертификат – Графични дизайнери от компания Adobe. Голяма част от моите деца учат в престижни университети или работят за водещи IT компании.

Като преподавател, вярвам в това, че:

  • Учителят трябва да намери подход към всеки свой ученик, да открие неговите силни страни и да му помогне да ги развива максимално, така че в края на подготовката си той да е готов да стъпи смело в живота. Индивидуалната връзка с учениците гарантира намиране на път за успешното усвояване на знанията и участието им пълноценно в обучителния процес;
  • Мотивацията е в основата на всяка човешка дейност – учителят да се усъвършенства непрекъснато в работата си, а учениците – да търсят начини и методи за решаване на реални проблеми от живота и да постигат успехи, свързани не само с тях самите, а с групата, семейството и обществото;
  • Учителят трябва да буди любопитство към света и науката у учениците си, и да ги научи на смелостта да следват идеите и мечтите си. Той не бива да спира да ги предизвиква да поставят нови въпроси и търсят още отговори и неочаквани решения.

Разбира се, в този процес на взаимно учене и обучение, в петте години на времето ви в училище, безценна е ролята на родителите – без Вашето доверие и подкрепа, нашите планове не могат да се осъществят. Затова винаги разчитам на обратната връзка с Вас.

Скъпи деца и родители, очаквам Ви, за да поставим заедно на 1 септември основите на най-модерното училище у нас, което ще ви отведе към безграничните светове на технологията и ще ви превърне в смели, млади професионалисти, готови да премерят сили със световните IT звезди.

Така ще докажем, че знанието и моженето вървят ръка за ръка, а ученето може да бъде интересно и увлекателно занимание с гаранция за успех!