BASF 23

Учебни програми

Ориентирани към реалния бизнес
с подкрепата на СУ”Св. Климент Охридски” и
международно признати сертификати

Училищно настоятелство

7 ИТ компании с международен бизнес
2 ИТ асоциации БАИТ и БАА
Присъединено училище към СУ”Св. Климент Охридски”

Прием 2022

Програмиране на изкуствен интелект
Програмиране на роботи

ПРОГРАМИРАЙ БЪДЕЩЕТО!

Нова професионална гимназия открита през 2018 година в Бургас. Това е Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, гимназия с нова визия за бъдещето на професионалното обучение.

Сградите и учебните лаборатории, както и общежитието са напълно ремонтирани.

Приемът ще бъде от 104 ученици всяка година разпределени в две специалности. Младежите ще се обучават в професионалното направление „Компютърни науки“, професия „Програмист“, специалности  “Приложно програмиране”, “Програмиране на изкуствен интелект” и “Програмиране на роботи” а срокът на обучение ще бъде пет години с прием след завършен 7-ми клас.

Гимназията е присъединено училище към СУ “Св. Климент Охридски”

В училището се работи по международни стандарти и съдържание на световни академии, като CISCO, Microsoft IT Academy, Adobe Academy.
Гимназията администрира изпитни центрове на Certiport и PearsonVUE.