НВО 10 клас

Заявление за полагане на изпит по ИТ НВО 10 клас
Заявление за полагане на изпит по чужд език НВО 10 клас
Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности

Заповед и график за НВО 2022-2023

Български език и литература – 13 юни 2023 г., от 11.00 ч.
Математика – 16 юни 2023 г., от 11.00 ч.

Учениците се явяват най-късно 30 минути преди изпита през централния вход на гимназията.
Носят лична карта и служебна бележка за допускане до изпита, получена от административния отдел на гимназията.

Инструктаж за учениците НВО Дигитални компетенции 2022

Подаване на заявления за изпит по Английски език и Дигитални компетенции ,
– 01.02.2023 г.– 17.02.2023 г.
Издаване на служебни бележки за допускане до изпити
– 09.05.2023 г. – 09.06.2023
Оценяване на изпитните работи
– 16.06.2023 г. – 27.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от НВО до
– 28.06.2023 г.