КАЛЕНДАР

Events in април 2024

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
01.04.2024
02.04.2024(2 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

10:00: Обучение CodingKids


02.04.2024 05.04.2024

03.04.2024(2 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

10:00: Обучение CodingKids


02.04.2024 05.04.2024

04.04.2024(2 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

10:00: Обучение CodingKids


02.04.2024 05.04.2024

05.04.2024(2 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

10:00: Обучение CodingKids


02.04.2024 05.04.2024

06.04.2024(1 event)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

07.04.2024(2 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

Форум " Младите хора и Европа"

07.04.2024 08.04.2024

08.04.2024(3 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

Форум " Младите хора и Европа"

07.04.2024 08.04.2024

9:00: Erasmus VET - Visitors from France


08.04.2024 12.04.2024

09.04.2024(3 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

9:00: Erasmus VET - Visitors from France


08.04.2024 12.04.2024

PISA 2025

09.04.2024 12.04.2024

10.04.2024(3 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

9:00: Erasmus VET - Visitors from France


08.04.2024 12.04.2024

PISA 2025

09.04.2024 12.04.2024

11.04.2024(3 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

9:00: Erasmus VET - Visitors from France


08.04.2024 12.04.2024

PISA 2025

09.04.2024 12.04.2024

12.04.2024(3 events)

9:00: Erasmus VET - Visitors to Portugal


02.04.2024 12.04.2024

PISA 2025

09.04.2024 12.04.2024

13.04.2024(2 events)

Дни на роботиката

13.04.2024

Електрониада

13.04.2024

14.04.2024
15.04.2024
16.04.2024
17.04.2024(1 event)

9:00: Кариерен форум с експерти


17.04.2024 18.04.2024

18.04.2024(1 event)

9:00: Кариерен форум с експерти


17.04.2024 18.04.2024

19.04.2024(1 event)

Олимпиада по Георграфия

19.04.2024 21.04.2024

20.04.2024(1 event)

Олимпиада по Георграфия

19.04.2024 21.04.2024

21.04.2024(1 event)

Олимпиада по Георграфия

19.04.2024 21.04.2024

22.04.2024(1 event)

9:00: Пресконференция "Прилагане на мерки за екологично образование"


22.04.2024

23.04.2024(1 event)

ИТ и автоматика

23.04.2024 25.04.2024

24.04.2024(1 event)

ИТ и автоматика

23.04.2024 25.04.2024

25.04.2024(1 event)

ИТ и автоматика

23.04.2024 25.04.2024

26.04.2024(1 event)

НОИТ 2024

26.04.2024 28.04.2024

27.04.2024(1 event)

НОИТ 2024

26.04.2024 28.04.2024

28.04.2024(1 event)

НОИТ 2024

26.04.2024 28.04.2024

29.04.2024
30.04.2024
01.05.2024
02.05.2024
03.05.2024
04.05.2024
05.05.2024