Гимназията

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации е технологично ориентирано професионално училище, което ще обучава ИT специалисти с висока добавена стойност. Училището ще подготвя специалисти в професионално направление „Компютърни науки“, професия „Програмист“, специалности „Програмно осигуряване“ и „Приложен програмист“ с интензивно изучаване на английски език, като срокът на обучение ще бъде 5 години с прием след завършен седми клас.

Учениците и от двете професионални направления ще изучават всички съвременни програмни езици C, C++, Java Script, C Sharp, .net. В учебните програми ще бъде заложено учениците да придобият специфични знания и умения в областите – хардуерен дизайн, облачни технологии, роботика, изкуствен интелект и киберсигурност, посредством допълнително заложени часове в учебния план.

Ние вярваме, че знанията и уменията се придобиват и усвояват главно чрез практиката, поради което в нашия учебен план са залегнали методи на обучение, които включват придобиване на умения за взимане на отговорни решения и разрешаване на проблемни ситуации; практическа работа по конкретни казуси в специално оборудвани зали, предназначени да подобрят академичната учебна програма, както и да предоставят на учениците уникален учебен опит в най-съвременните технологични среди; работа в тясно сътрудничество с наставник от конкретна технологична фирма в реални условия по актуални въпроси, както и възможност учениците да имат собственост върху създадените от тях продукти.

Работейки в тясно сътрудничество с едни от най-големите фирми в сферата на информационните технологии и представители на академичната общност в областта, нашата основна цел е да предоставим най-добрата възможност на учениците ни да разгърнат потенциала си и да придобият реални практически умения под ръководството и с помощта на отдаден педагогически колектив и доказали се ИТ специалисти.