Училищно настоятелство

Ролята на настоятелството ще бъде да консултира учебните програми и програмите за практическите занятия, да организира и финансира работата в учебната фирма, да осигурява преподаватели от фирмите, които да осъществяват практическата подготовка и наставничеството при реализираните от учениците проекти. Към настоящия момент има заявено желание за сътрудничество от следните фирми, компании и организации – „Булпрос консултинг” АД, „ЕПАМ Системс България“ АД, „Скейл Фокус“ АД, „Империя Онлайн” ООД, „Мусала Софт“ АД, „ТехноЛогика“ ЕООД, Българската аутсорсинг асоциация и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Техните ръководители ще бъдат членове на Съвета на настоятелите към Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.

Училищното настоятелство е основано през 2018 година от представители на компаниите партньори и неговата основна цел е да подпомага и консултира процесите на професионалното обучение на учениците.  Фирмите партньори организираха и спонсорираха редица дейности преди старта на първата учебна година, като участваха в програма и подариха на децата невероятни моменти с вдъхновяващи лектори, изключителни професионалисти.

Ивайло Славов управител на Булпрос за гимназията.

 

Иван Михайлов е управител на “Вистеон електроникс България” и вярва, че бъдещето на следващште поколения е в развитието на технологиите!

СтанимирНиколов, ЕПАМ: Успешен бизнес се прави с добър екип.

Пламен Цеков управител на ScaleFocus

Елена Маринова, Мусала Софт

За да се свържете с тях [email protected]

Банкова сметка:
ЦКБ АД, Клон Бургас
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG81 CECB 9790 10H9 0302 00
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГКПИ
ЕИК 205394217