НВО 10 клас

Български език и литература – 10 юни 2023 г., от 08.00 ч.
Математика – 12 юни 2023 г., от 08.00 ч.

Чужд език ( Английски език) – 20.06.2024г от 9.00ч

Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности – 14 юни в две сесии – 9.00ч и от 14.30ч

Учениците се явяват най-късно 30 минути преди изпита през централния вход на гимназията.
Носят лична карта и служебна бележка за допускане до изпита, получена от административния отдел на гимназията.

Инструктаж за учениците НВО Дигитални компетенции 2024

Подаване на заявления за изпит по Английски език и Дигитални компетенции ,
– 01.02.2024 г.– 16.02.2024 г.
Издаване на служебни бележки за допускане до изпити
до  07.06.2024г.
Оценяване на изпитните работи
– 13.06.2024 г. – 21.06.2024 г.
Обявяване на резултатите от НВО до
– 28.06.2024 г.