Обществен транспорт

За да стигнете до ПГКПИ с обществен транспорт, може да използвате една от следните линии: