ПРОГРАМИ

Професионална гимназия по компютърнопрограмиране и иновации работи по вътрешно институционални, между институционални, национални и международни рограми. Основното направление, което следва екипът на гимназията е хармоничното личностно и професионално развитие на учениците в технологично направление.

За да проследите програмите, проектите и техните детайли можете да изберете съответна програма от меню ПРОГРАМИ.