ПРОЕКТИ

Проекти, който се изпълняват от гимназията 2023-2024:

 • ПРОЕКТ 2023-1-BG-01-KA121-VET-000113580, Програма „Еразъм+“, вид дейност: КД1, сектор „Професионално образование и обучение“Мобилностите по проекта са:
  • Metz, France
   19.11 – 30.11.2023 – 8 students 3 teachers 1 accompanying
  • Manavgat, Antaliya Turkish
   17.03 – 28.03.2024 – 9 students 1 accompanying
  • Seixal, Portugal
   12.02 – 23.02  – 6 teachers
   02.04 – 13.04.2024 – 8 students 1 accompanying

 

Процедура за кандидастване и критери за подбор на ученици за включване в целева група може да намерите тук:

Критерии за подбор на ученици

Заявление за кандидатстване изтеглете от тук: Заявление-декларация

 • Национална програма “Занимания по интереси”

Проекти, който се изпълняват от гимназията 2020-2023:

 • Проект Еразъм+ КА101-078417
 • Проект Еразъм+ BG01-KA229-079066_1
 • Проект Еразъм+ FR01-KA229-080348_5
 • Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 “Ученически практики – 2”
 • Проект BG05M2OP001-2.012-0001, “Образование за утрешния ден”
 • Национална програма “Занимания по интереси”
 • Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“