ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Инженерите, които се занимават с изкуствен интелект използват в работата си множество езици за програмиране, но могат да определят няколко, които най-често отговарят на нуждите на проекта, по който работят.

Преди да обърнем внимание на програмните езици трябва да определим какво означава изкуствен интелект. В днешно време той се превръща в голяма част от живота ни с преимуществата, които притежава. Той улеснява живота ни и тенденциите са към продължаване. Изкуственият интелект се интегрира успешно не само в ежедневието на обикновения потребител, а и в бизнесите. Развитието му не би било възможно без съществените подобрения на програмните езици. Нуждите от опитни специалисти, както и от нови или подобрени програмни езици се увеличават в пъти спрямо преди няколко години. Не съществува един програмен език, който е общовалиден за разработването на изкуствен интелект.

Учениците ще стартират обучението си с Python. Езикът се определя като експеримент в това от колко свобода имат нужда програмистите. Ако им се предостави твърде голяма рискуват никой да не може да прочете чуждия код, а ако е твърде малка се заплашва свободното изразяване. При Python двете условия балансират. Той е гъвкъв, а освен това е независим от платформата. За него са характерни кратки и ясни кодове, вместо дълги и тривиални. Той е на второ място по популярност сред програмните езици не само за изкуствен интелект,а и и изобщо. Допълнително в първи гимназиален етап ще изучават JavaScript.

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект”  е в приложения документ.

VIII Б ПИИ

IX Б ПИИ

X Б ПИИ

XI Б ПИИ