Училището предлага обучение по английски език като в профилирана езикова гимназия

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас предлага на своите ученици усилено, ускорено и гъвкаво изучаване на английски език. Общият брой часове за учебната година в новото училище ще бъде като в профилираните английски гимназии – 648 часа, разпределени в 36 учебни седмици.

Учебният процес ще се отличава с гъвкаво и ускорено изучаване на английски език, отговарящо на спецификата на училището и необходимостта учениците да усвоят ниво С1 по най-бързия начин, за да могат да го използват за работа в областта на високите технологии.
Обучението в новата гимназия ще започва с тест за входно ниво по английски език и първоначално разпределение на учениците в четири групи, според нивото им. В края на първия срок ще има още един тест, който ще даде възможност на учениците да не губят време в дадена група, а да се прехвърлят при по-напредналите. Формата на тестовете ще бъде сходна с тези на външните изпитни бордове – Cambridge Language Assessment, PEARSON, IELTS, TOEFL и тези на Министерството на образованието.

Учениците ще се подготвят за явяване на международни сертификатни изпити, на нива от А2 до С1, на изпитния борд на Кеймбриджкия университет – Cambridge Language Assessment или сродни изпитни бордове като изпитът за ниво С1 ще бъде напълно безплатно за учениците и ще се финансира от училището.

Чуждоезиковото обучение ще бъде съобразено със спецификата на гимназията и ще предлага на учениците, освен традиционните класни часове и хартиени учебници, онлайн електронни обучителни ресурси като дигитални учебници, виртуална класна стая и съвременните методи на „обърната класна стая“, „смесено учене“ и „активно учене“.

Високото ниво на подготовката по английски език в гимназията е гарантирано от преподавателите, които ще преминат въвеждащо обучение, специално разработено за нуждите на училището, включващо развиване на ИТ умения и работа с дигитални обучителни ресурси. Освен него, учителите по английски език ще участват още в семинари и в квалификационни форми на обучение в чужбина, както и такива, които ще се провеждат всеки месец в училището.

Гимназията по програмиране ще си сътрудничи и с Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”, която ще осигурява обучения на учителите по английски език в американски обучителни институции, както и гостуване на университетски преподаватели и експерти от САЩ. Така учениците на училището ще получават ежедневна възможност да общуват с естествен носител на английския език и да повишават нивото си на говорене, четене, разбиране и писане.

Програмата по чуждоезиково обучение в ИТ гимназията е изцяло съобразена с нормативните изисквания на Министерството на образованието и науката и Общата европейска езикова рамка за усвояване на материала от съответните нива.

Обучението в ИТ училището го превръща в единственото, което предоставя на учениците уникалната възможност да придобият съвременна и търсена професия в цял свят, съчетана с професионална езикова подготовка и получаване на международен сертификат.