Седмица на програмирането

Учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в град Бургас участваха в европейската седмица на програмирането Code Week. Гимназията организира три събития CodeBS: Dobots, CodeBS: Pepper и CodeBS: Аrtificial Intelligence, които се проведоха на територията на Гимназията от 8 до 10 октомври 2018 г.

В събитията се включиха всички ученици от VIII клас. Те програмираха доботи и хуманоидния робот Pepper, с които гимназията разполага с цел подпомагане обучението на своите възпитаници. След като инструктурите Александър Иванов, Мариана Енчева и Данаила Стаматова им обясниха основните възможности на блоковото програмиране, учениците работеха в екипи и съставиха свои сценарии, които приложиха на робота Пепър. Той вървеше по зададена траектория, изразяваше жестове с ръце, танцува, пя, води разговори на английски и дори цитира отказ от „Хамлет“ по повод седмицата на четенето. Всички ученици изразиха задоволство, тъй като освен, че се запознаха с основни правила и конструкции на блоковото програмиране се забавляваха с робота Pepper.