ГРАФИК ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ 28.10.2019

Във връзка със Заповед на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев за обявяване на деня след изборите 28.10.2019 за неучебен, но присъствен, уведомяваме учениците от ПГКПИ Бургас и техните родители за графика на плануваните дейности.

Час Дейност Място на провеждане Ръководител
8,30- 11,30
Спортни срещи по класове спортни площадки в двор на ПГКПИ Иван Ангелов
8,30- 11,30
Турнир по роботика фоайе Общежитие Димитър Янакиев
8,30- 12,30
Графично студио Стая 108 Мариана Енчева
8:30-11:30 Plugin Burgas етаж 2 Димитрина Тодорова
8,30- 11,30
Обсъждане на мисии за участие в конкурса Наградата на дука на Единбург Стая  207 Христо Симеонов
8,30- 11,30
Подготовка за състезание Super Stem ученик Учебна фирма малка зала Виктор Стоев
8,30- 12,30
Консултации по БЕЛ и работа по проекти
Английски език
Стая 204 Велика Гюлемерова
Йорданка Николова
8,30- 12,30
Консултации по математика и физика Стая 205 Мариана Колева
Даниела Кирова
8:30-12:00 Консултации по история и география, биология и химия Стая 206 Виолета Иванова
Дарина Кандарова
8:30-12:00 Как да учим по Англиски език Стая 102 Лариса Загорова
8:30-12:00 Как да учим по Англиски език Стая 106 Надежда Гълъбова
8:30-12:00 Как да учим по Англиски език Стая 107 Надежда Куманова
8:30-12:00 Как да учим по Англиски език УФ, Лекционна зала Ивелина Колева
8:30-12:30 Състезателно програмиране Стая 208 Александър Иванов
13:30-15:00 Час на класа
Анкетни проучвания
класни стаи по програмата Класните ръководители
15:00-17.00 Програма за гостуващи ученици 6 и 7 клас от училищата в комплекса Класни стаи и лаборатории Всички учители