VIVA МАТЕМАТИКА С КОМПЮТЪР

VIVA математика с компютър е състезание по математика за ученици от 3. до 12. клас.

Състезанието се провежда в интернет пространството. В един и същ ден и час всеки участник в състезанието получава достъп за 60 минути до работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната състезателна група. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, софтуерни системи като GeoGebra, книги, и т.н.)  ̶  както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието. Голяма част от задачите са придружени от файл, който може да улесни изследването и решаването на поставената задача.

По създала се вече традиция ученици на ПГКПИ участват редовно в състезанието, което се провежда в няколко кръга.

Първи кръг на тазгодишното издание се проведе на 6.12.2020 г, а втори на 14.03.2021 г. Емил Рибарев от 10 клас на ПГКПИ зае призовото Второ място. Йоанна Симеонова, Мария Илчева и Стефан Христов, които се представиха успешно също завоюваха места в челната десетка на състезанието VIVA Математика.
Официалното обявяване на наградените ще се излъчи онлайн на 24.03.2021 г. Повече информация може да намерите на сайта на състезанието.