ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

ПГКПИ е бенефициент по МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата и МОДУЛ 2: Форуми за иновации в образованието по НП “Иновации в действие“.

Гимназията участва за втора поредна година по тази програма. Партньори по програмата за 2020-2021 учебна година са училищата ПМГ “Акад. Боян Петканчин“ от гр. Хасково и ПГИ “Георги Стойков Раковски“ от гр. Ямбол.

Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни и неиновативни училища-партньори от цялата страна.

Проблемите, които ще поставим и обсъдим по време на мобилностите са: повишаване качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Дейностите по програмата включват:

  • Обмен на иновационни практики (мобилност 12-05.2021 г. в гр. Хасково) – споделяне на опит на място между училищата ПМГ “Акад. Боян Петканчин“ и ОУ “Христо Ботев”, с. Войводово, обл. Хасково. Участват 4 учители и 4 ученици от ПГКПИ.
  • Обмен на иновационни практики (мобилност 26-29.05.2021 г. в гр. Бургас) – споделяне на опит на място между училищата. Гостуват 8 учители и 8 ученици от ПМГ “Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково и ПГИ “Георги Стойков Раковски“ – гр. Ямбол.