ПОСЕЩЕНИЕ НА ПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

В периода 12-15 май 4 учители и 4 ученици на ПГКПИ Бургас посетиха ПМГ “Акад. Боян Петканчин”. Мобилността е по НП “Иновации в действие” и има за цел двете иновативни училища да споделят опит и обменят добри практики. Посетихме редица открити уроци и наблюдавахме демонстрации:

  • Открит урок по английски език в 8 клас. По време на часа бяха приложени различни подходи в преподаването, ученето и проверката на знанията на учениците.
  • Демондтрации по химия и физика в модерно оборудвани иновативни кабинети по природни науки.
  • Наблюдавахме проекти по информационни технологии на ученици, класирани на Национален кръг на олимпиадата по ИТ.
  • Открит урок по История с 9 клас. Учениците демонстрираха начин за реализиране на проектно-базирано обучение. Като интелектуален продукт от техните изследвания по темата е налице печатно издание.
  • Открит урок по Математика с 8 клас. Учениците показаха задълбочени наблюдения, изследвания и знания за приложенията на математиката в различни области на изкуствата и науката.
  • На двора на гимназията се проведе нетрадиционен час по литература с ученици от 8 клас. Учителят по БЕЛ и неговите възпитаници представиха живота и творчеството на Шекспир чрез интерактивни образователни подходи.

На 14.05.21 г. се проведе образователен форум по НП “Иновации в действие”. Ученици демонстрираха свои постижения в областта на науката и изкуството.