МОБИЛНОСТ ПО ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

От 26 до 29 май на посещение в ПГКПИ бяха ученици и учители от училищата партньори на гимназията по НП “Иновации в действие” – ПМГ “Акад. Боян Петканчин” от г. Хасково и ПГИ “Георги Стойков Раковски” от гр. Ямбол.

Гостите се запознаха с дейностите в гимназията и иновациите, прилагани в образователния процес. Наблюдаваха демонстрации на проекти по ИТ, запознаха се с дейността на Ученическия съвет, г-жа Йорданка Николова представи електронни ресурси, които използваме в часовете по английски език, ученици на г-н Петър Георгиев демонстрираха проекти от Интернет на нещата и г-жа Даниела Кирова и г-жа Мариана Колева показаха оригинални решения на геометрични задачи с GeoGebra. Красимир Ватев и Димитър Янакиев организираха атрактивни демонстрации с роботи и предоставиха възможност на гостите да конструират и задвижат Лего роботи.

Ученици и учители посетиха интерактивния музей ПланетУм и се включеха във форума за Иновации в Бургас, организиран в Експоцентър “Флора”.