ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА

На 05.03.2022 г. от 9:00 часа в ПГКПИ – Бургас ще се проведе Пролетното национално състезание по физика. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Монтана и СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец. Състезанието ще се проведе дистанционно –  учениците ще се състезават дистанционно и няма да пътуват до град Вършец.

За участие в състезанието, учениците подават заявка. След обобщаване на всички заявки за областта, началникът на съответното РУО определя училищата, в които ще се проведе състезанието.

Състезателната част ще се проведе в изпитните зали на ПГКПИ. Състезанието започва в 09:00 часа. Всички ученици трябва да се явят в ПГКПИ в 8:00 часа и да заемат местата си в залите. Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, всички участници в състезанието трябва да предоставят сертификат за ваксинация против Ковид 19 или преболедувал или декларация за съгласие за тестване в училището с предоставен безплатно неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването.

За всички състезателни групи продължителността е до 4 часа, с изключение на състезаващите се ученици по специалната тема, за които продължителността е до 5 часа. По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

До участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в VІІ – ХІІ клас в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранните посолства. Участниците са разпределени в седем състезателни групи.

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището, в което се обучава за съгласие за публикуване на:

  1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място).
  2. Снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер, се генерира от училището, в което се състезава.

Необходими документи:

Декларация за съгласие за участие

Декларация за съгласие за тестване

Регламент