РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩАТА ПОСЛАНИЦИ – ОБЛАСТ БУРГАС

На 10.02.2023 в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”, се проведе среща на посланиците от инициативата „Младши посланици на европейския парламент”.

Тя бе открита в 10:00 от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България.

След кратко разяснение на програмата, бе преминато към официалното представяне на младшите посланици и техните учители/ментори, от всяко училище.

На срещата присъстваха представители на:

  • Средно училище „Христо Ботев”, гр. Айтос
  • Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас
  • Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас
  • Профилирана гимназия по чужди езици „Васил Левски”, гр. Бургас
  • Немска езикова гимназия „Гьоте”, гр. Бургас
  • Средно училище „Христо Ботев”, гр. Карнобат

На срещата също присъстваха евродепутатът Емил Радев и проф. д-р. Ингрид Шикова.

След представянията на училищата, срещата продължи със специално подготвена от ПГ по компютърно програмиране и иновации, Kahoot викторина на тема „Какво знаем за еврото?”.Накрая бяха излъчени шестима победители, които получиха за награда, специални брандирани продукти на училището.

След раздаването на наградите се премина към дискусия на тема „Да поговорим за еврото.”, водена от проф. д-р. Ингрид Шикова.С изключителен професионализъм и солидни знания по темата, тя разясни на младшите посланици историята на еврото и как функционира еврозоната.В процеса на диалог бяха развенчани няколко мита и спекулации по теми като: вдигането на цените след приемането ни в еврозоната, обменът на пари в чужбина, как ще се променят месечните възнаграждения, готовността на България за еврозоната и др.В целия процес на разговора г-жа Шикова препитваше младежите относно историята и особеностите на ЕС и еврото, като за правилен отговор, отговорилият получаваше подарък от нея. В края на беседата посланиците имаха възможност да зададат на проф. Шикова въпроси по различни теми, като тя успя да отговори на всички, ясно точно и без заобиколки.

След проведената дискусия, учениците от ПГ по механоелектротехника и електроника поставиха кратка пиеса, в която разясниха основните въпроси, които се задават относно прехода от лев към евро.

Следващата точка от графика беше среща и дискусия с евро депутатът Емил Радев, на тема „Попитай евро депутат!”.Във времето, в което бяха заедно, посланиците и г-н Радев обсъдиха множество актуални теми като: войната в Украйна, приемането на България в еврозоната и Шенген, зелената сделка и др. Г-н Радев беше изключително радостен, щом видя ентусиазма в очите на младежите и по негови собствени думи: Радвам се, че сте така ентусиазирани и смятам, че ще постигнете много успехи.”Други теми които обсъдиха по между си бяха: какво е да си евро депутат, биографията на г-н Радев, бъдещите планове на ЕС и др.

Когато беседата приключи, последваха обща снимка и почивка за обяд.

Нахранени и отпочинали, с нови сили младшите посланици продължиха с дейностите в  дневния ред. Следващата от тях, беше отново

кратка пиеса, този път представена от    СУ „Христо Ботев” гр. Айтос на тема „Обичам те, Европа!”. В нея те нагледно и по изключително интерактивен начин представиха теми от историята на ЕС, успявайки да грабнат интереса на публиката.

Последната дейност  за деня, бе организирана от ПГЧЕ „Васил Левски”, и представляваше отборна игра на тема „Познаваме ли основните права на Европейския съюз?”.В тази игра се тестваха познанията на младшите посланици относно хартата с основните права на Европейският съюз, като имаше шест отбора, а отборът победител получи специална награда.

В 14:00 срещата бе официално закрита, всички младши посланици се сбогуваха и си обещаха скорошна нова среща!

 

Автор: Господин Събев Радев IX A