ДА ИЗГРАДИМ ЕДНО ТЕХНОЛОГИЧНО БЪДЕЩЕ!

Компания “Технологика” ЕАД е част от екипа, който развива и работи с Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас от стартирането и през 2018 година. Ролята на нейните служители от офиса и в Бургас е съществена, защото всички технологични дейности свързани с проекти, практики и лекции са винаги подкрепяни от тях. През настоящата 2022/2023 учебна година, като наставници по проект „Ученически практики – 2“, подпомагат процеса по създаване на 12 проекта с ученици от 11 клас. Очакваме технологичният екип на компанията да бъде част от комисиите по време на Държавтия зрелостен изпит. Бъдещите планове на гимназията са свързани с тази компания в посока изграждане на високотехнологични лаборатории за 3D дизайн и проектиране, както и с развитие на нови специалности в сферата на компютърната сигурност.

Благодарим на целият екип на”Технологика” ЕАД за подкрепата и най-вече, че винаги са до нас!