ПРИЕМ 2024-2025

ПГКПИ гр. Бургас запазва броя, вида на паралелките и правилата за прием за следващата учебна година.

За учебната 2024/2025 година в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас ще се приемат ученици по следните специалности:

  • „Програмиране на изкуствен интелект“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810401) – 1 паралелки – 26 ученици;
  • „Програмнране на роботи“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810501) – 1 паралелки – 26 ученици;
  • „Приложно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810301) – 1 паралелка – 26 ученици.
  • „Приложно програмиране“ дуално обучение с интензивно изучаване на английски език (с код 4810301) – 1 паралелка – 26 ученици.

И четирите паралелки са с втори чужд език – Немски език (от IX клас).

Кандидатстване

В Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2023/2024 г.

Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

  • Един (1) път точките по Български език и литература (БЕЛ) от Национално външно оценяване (НВО);
  • Три (3) пъти точките по Математика от НВО;
  • Един (1) път оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7-и клас, преобразувана в точки по Националната скала;
  • Един (1) път оценката по Физика от Удостоверението за завършен 7-и клас, преобразувана в точки по Националната скала.

Максимален бал 500 точки!

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Може ли документите за кандидатстване да се подават и електронно?
Да, това ще става на https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg.
Входът в системата ще се осъществява с Вх. № и код за достъп, изписани в служебните бележки на учениците, получени от училището. Електронно заявление ще може да се подава от домашния компютър.

Важни дати за кандидатгимназистите:

График с дати и дейности по кандидатстване след 7. клас може да намерите на сайта на РУО-Бургас

https://ruoburgas.bg/-v-.html и в Заповедта на Министъра на образованието и науката

Ще бъде обявен ден на отворените врати през месец май или юни, по време на който ученици и родители ще имат възможост да посетят ПГКПИ и да се запознаят с организацията на учебния процес.