ТЕХАТОН TEENS IN AI

Teens In AI организира ежегодни хакатони и състезания в различни градове по света, като предлага на участниците възможност да работят в екипи и да създадат иновативни проекти с използване на изкуствен интелект. Участниците имат възможност да се срещнат със специалисти от индустрията, да получат съвети и насоки от опитни ментори и да представят своите идеи пред експертно жури. Състезанията на Teens In AI са възможност за младите хора да развият своите умения в програмиране, проблемно решаване и иновационно мислене, като същевременно се ангажират с решаване на реални социални проблеми чрез използване на технологията.

Тийнейджъри в Изкуствен интелект (Teens In AI) е инициатива на Acorn Aspirations и беше стартирана по време на Световния съвет на ООН за Изкуствен интелект през май 2018 година. Тя съществува с цел да насърчи разнообразието и инклузията в изкуствения интелект. Ние се стремим да демократизираме ИИ и да създадем възможности за представителите на недостатъчно представените групи чрез комбинация от експертно менторство, лекции, работилници, хакатони, буткемпове и ускорители, компанийски обиколки и възможности за запознанства, които дават на млади хора на възраст между 12 и 18 години ранно запознаване с ИИ за социално добро.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации участва в състезенията през 2020 и 2021 години и тази година за първи път се включи като локален представител на Техатона Tens in AI. В състезанието участваха 79 държави.

В локалното състезание се включиха 42 ученици, като за състезанието ни партнираха 15 ментори от бизнеса – Scale Focus, TehnoLogica, SwartzIT. В комисията, която оценява проектите, се включиха три университета БСУ, Университет “Асен Златаров”, СУ “Св. Кливент Охридски” и експерт от SwartzIT.
Темите на техатона бяха свързани с равенство на половете, устойчиво образование и грижа за здравето.

Класирани на първите три места са отборите:
Жаклин Янкова, Стоян Христов, Димая Новева, Стилиян Димитров
Теодор Танев, Тодор Атанасов, Алекс Казаков, Боян, Мария Колева
Иван Дочев, Атанас Апостолов, Ивайло Бъчваров, Иван Стойчев, Иван Делчилов