Успех за учениците на ПГКПИ в състезание по български език и литература

Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици 5 – 12 клас се организира по Програма „Стъпала на знанието“ на Сдружение „10 книги“. То се предхожда от два кръга. Тестовете и темите за текстовете се разработват и проверяват от Национална комисия, което гарантира безпристрастност при оценяването. Първи предварителен кръг, който се състои от тест върху учебното съдържание от предходната учебна година и втори състезателен кръг – писане на есе по морален проблем, интерпретиран в изучен текст.

На първи предварителен кръг се явиха 16 ученици, като 7 от тях показаха максимален резултат и бяха класирани за втори кръг, където писаха есе по морален проблем в изучаван текст и демонстрираха свобода на мисълта и творческо вдъхновение. Темата, по която учениците разсъждаваха, беше “Какво означава да бъдеш мъдър?” (според библейските книги).

Всички участници в състезанието получават грамота за участие, а показалите максимален резултат – грамота за победител. Имената на победителите в трети кръг, който ще се състои през май месец, ще се обявяват и на сайта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“.

Пожелаваме успех на участниците в състезанието!