Автор: Велика Гюлемерова

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Учениците от ПГКПИ, гр. Бургас честитят на всички свои съученици, учители и съграждани Трети март – националният празник на България! Те създадоха storymap, който можете да видите тук – https://storymaps.arcgis.com/collections/d180e62346e64a6497d726ac6da70b68 144 години от Освобождението на България Честит национален празник!

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ

Членовете на методическото обединение по чужди езици непрекъснато инвестират в своето обучение, защото вярват, че за да бъдат максимално адекватни спрямо динамичната образователна обстановка и потребностите на своите ученици, трябва да усъвършенстват своите знания. Ивелина Колева, преподавател по английски език, получи сертификат за успешно издържан курс за обучение на преподаватели към университета в Айова, САЩ […]

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации работи по различни проекти. Един от проектите на гимназията е насочен към усъвършенстване на уменията на учителите и запознаването им със световни педагогически практики. Една образователна институция е успешна тогава, когато всички в нея са ангажирани активно със своето израстване. В ПГКПИ вярваме, че, ако искаме учениците ни […]

УСПЕХ ЗА ДИГИТАЛНИТЕ ТВОРЦИ

Александра Лалева от Xа клас, спечели първо място за дигитална рисунка във възрастовата група VIII-X клас. Благодарим на Алекс, че доказва, че в ПГКПИ учат талантливи деца! В чест на своя 50-годишен юбилей  АЕГ „ Гео Милев” – гр. Бургас проведе конкурс за литература и изобразително изкуство  „Моето училище – моят свят“. Право на участие имаха […]

УСПЕХ НА XXV-та НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 19.03.2021 г. се проведе поредното издание на XXV-та Национална ученическа философска конференция “Човек-свят“. Инициатор и традиционен домакин  на конференцията е СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Организатори са Община Бургас, РУО на МОН и училището – домакин.   Националната ученическа философска конференция има за цел младите хора да обменят мисли по различни човешки и житейски проблеми, да се […]

СРЕЩА НА МЛАДШИТЕ ПОСЛАНИЦИ С ЕСЕН АЛИЕВА

На 04.03.2021г., 22 ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас се срещнаха за виртуален разговор с Есен Алиева, която представи пред тях интересна презентация за ЕС, неговата история на възникване, структурите, които функционират в него.  Реализира се интересен разговор, който се надяваме скоро да има своето естествено продължение. Есен Алиева запозна […]

ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО

В периода 13 – 17 октомври 2020 г. се проведе Фестивал на младите в изкуството, включващ изобразително изкуство, литература и музика. Събитието”Литературен купон” е организирано от Община Бургас и филиала на Националната художествена академия. То е акцент в програмата на  Фестивала на младите таланти. Финалният фестивален младежки ден мина под знака на Словото. Благодарение на […]

КЛУБ ARDUINO BASICS

Клубът по интереси „Arduino basics“ е част от часовете по програмата „Образование за утрешния ден“ на МОН и е насочен към запознаване на учениците от 8 клас в ПГКПИ  с лесен за ползване свободен хардуер и софтуер. Основно се използва платка Arduino uno с АVR микро контролер, 14 цифрови входно-изходни (I/О) порта, 6 аналогови входа, USB конектор, захранващ куплунг, бутон за рестартиране и ICSP конектор.   Хардуера позволява реализирането на различни интересни проекти в сферата на технологиите. Фокусът на занятията е учене на програмиране и роботика чрез практика. Подтикваме учениците да мечтаят, да проектират и да създават неща.  Основната цел на заниманията е да насърчават и развиват уменията и интереса на […]

КЛУБ 3D SolidWorks

  Учениците от ПГКПИ имат възможността да се докоснат до разработването на 2D скици и съoтветно техните 3D модели с помощта на CAD системата SolidWorks. Този клуб е част от Националната програма „Образование за утрешния ден“ и неговата цел e децата свободно да разработват различни 3D модели, които след това да бъдат отпечатани на 3D […]

КЛУБ DigiMath

Клубът по интереси „DigiMath“ е част от часовете по програмата „Образование за утрешния ден“ на МОН и е насочен към запознаване на учениците от 9 клас в ПГКПИ със софтуера GeoGebra. Използването на динамичния математически софтуер при решаване на задачи с динамични конструкции може премине през всичките етапи на изследователския подход: откриване на проблем; предлагане […]