Опитът на ПГКПИ беше представен на форум “Бизнес и образование”

Дискусионен форум „Взаимодействие между бизнес и образование“, организиран от Стопанска камара – Добрич с подкрепа и съдействие на Община Добрич се проведе вчера 22 май 2019г. Форумът бе открит от кмета на Добрич Йордан Йорданов, който подчерта, че подобни дискусии спомагат за симбиозата между образованието, бизнеса и местната власт. Събитието цели да предложи платформа за информационен обмен между държавните институции, регионалния бизнес и образователните институции в региона (професионални и общообразователни гимназии), като представи настоящите базови проблеми и решения от гледна точка на трите страни в процеса.

На форума бяха представени подробен анализ и идеи за подобряване на комуникацията между звената, дискутираха се въпроси като адаптацията на образованието към нуждите на пазара на труда, по-ясни изисквания спрямо практическите умения и компетенции на учащите се; приоритизиране на дългосрочните цели.

Петя Евтимофа презентира възможностите за дуално обучение по проект „Домино“ и говори за успешното взаимодействие на бизнеса с професионалните гимназии. Макар и с явен регионален характер, на събитието беше  представен и успешният модел на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации и взаимодействието й с бизнеса, което предизвика открит интерес в присъстващите.

Председателят на БСК Радосвет Радев посочи, че: “И най-добрите идеи на предприемачите могат да останат неосъществени и дори провалени заради липсата на качествени работници”. Г-н Радев си послужи и с притча, за да онагледи нуждата от същинска комуникация между различните институции, образованието и бизнеса. Той разказа, че ако се срещнат двама души, които носят по една ябълка и си я разменят – всеки от тях отново ще си тръгне след срещата с една ябълка. Но ако се срещнат двама души с по една идея и си я споделят – всеки от тях ще има две идеи. Призивът на председателя на БСК беше да си споделяме идеи и опит, за да бъдем успешни.