УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ГИМНАЗИЯТА С УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Знанието е смисълът на нашето съществуване. Въз основа на своите познания и опит екипът на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации ще търси решения, които изхождат от един хуманен светоглед, допринасят за устойчиво развитие на региона с помоща на университетите в града.

5-12 ОКТОМВРИ
CodeWeek – седмица на програмирането включва вътрешноучилищни, междуучилищни мероприятия и организирано със БСУ – онлайн състезание свързано с програмирането. Координатор е факултетът по математика и информатика на Бургаски свободен университет.

17-18 ОКТОМВРИ
ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG  ‘2019 е водещо събитие, насърчаващо разработването на иновативни технологични решения в областта на туризма, с участието на студенти, преподаватели, експерти,  дизайнери, разрботчици на софтуер.

ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG  ‘2019 се организира в рамките на годишната конференция SMARTOURISM.BG от HVH Consulting.

Целта на ХАКАТОН  SMARTOURISM.BG  ‘2019 е:

  • да допринесе за интелигентното управление на човешките ресурси в областта на туризма
  • да подпомогне развитието на модели за добро управление в туризма
  • да допринесе за интелигентното управление на туристическите дестинации

26 ОКТОМВРИ
Състезание по роботика, съорганизатор и домакин Бургаски свободен университет.