МИСЛОВНИТЕ КАРТИ – КРЕАТИВЕН НАЧИН ДА УЧИМ И ТВОРИМ

Интересен урок на тема: “Изготвяне на мисловни карти” бе проведен с учениците от VIIIг клас. Какви са етапите на работа върху есеистичен текст? Кои са най-отличителните белези на този литературен жанр?

Учениците подчертаха, че това е аргументативен текст, в който ярко проличава и личното отношение на пишещия.

Представени бяха мисловни по проблеми, свързани с изучавани произведения от старогръцката литература. Дискутирани бяха проблеми, които са актуални и в наше време. Предлагаме Ви мисловни карти, изработени от ученици от VIII в и VIII г клас.Не за вражда за обич съм създадена

Лицата на героизма2Илиада