CISCO ОТГОВАРЯ – WHY GET CERTIFIED?

Възпитаниците на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации стартират с обучение на Cisco IT Essentials през втори учебен срок. Това ще им даде стабилна основа по пътя към усвояване на бисшия пилотаж в технологиите и програмирането. Финалните изпити се очаква да се проведат през юни и да дадат увереност, че знанията и уменията им ще отговорят на очакванията на работодателите. На въпросите свързани с обучителната програма и сертифицирането отговаря самата компания.

Cisco може да ви предложи обучение и сертифициране за всички технологични направления и при това експертно. Отговори на въпросът защо има значение да се сертифицираш са дадени в специална електронна книга. В нея са включени интервюта, мненията на преминалите обучения и реализирани вече успешно, те споделят десетина страхотни причини да преминете през  обучение и сертификация:

Знания: Систематичното проучване в тази област показва, че чрез сертифицирани обучения може да постигнете задълбочени знания, които са близки до реалните практики.

Умение: Добрата програма за сертифициране предлага дисциплина и многократна практика – със структура, която ви помага с изграждане на набор от умения, и да изпълнява задачи по-ефективно и ефикасно.

Валидиране: Мислете за сертифицирането като призната значка за чест, която останалият свят приема и признава.

Увереност: Със сертифицирането върви достоверността. Постижение чрез силна програма за обучение помага да се установи от мениджъри и клиенти, колко знаете и какво можете да правите.

Отговорност: Нямаме предвид отговорността като „задължение“ -имаме предвид способността да поемете допълнителна отговорност от вашия работодател, който ще ви помогне да се развиете в кариерата си.

Стойност: Всички онези добри неща като знания, умения, валидиране, способност за поемане на допълнителна отговорност и увереност във вашия професионализъм, като успешен изпълнител в очите на работодатели и клиенти.

Можете да прочетете мнения на експерти изградили кариерите си, които са стартирали с обучителните програми и сертифициране на Cisco!