Author: Димитрина Тодорова

РАЗВИВАМЕ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СИ УМЕНИЯ С JS

Деветокласниците и част от десетокласниците на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации успяха да покрият изпита 98-382: Introduction to Programming Using JavaScript. Най-добре представителите се ученици са: Кристиан Миланов, Стоян Иванов, Димитър Калчев, Теодора Компанска, Стас Узунов, Петя Петкова и повече от 70 ученици успешно положили изпита в април. В последната седмица на месеца […]

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИРТУАЛНИ РЕАЛНОСТИ

Програмирането на игри е сериозен бизнес в ИТ индустрията и развитието му в последните две години показва високо технологично развитие в сферата на добавените или разширени реалности. Augmented reality (AR) добавя цифрови елементи към реалността, често с помощта на камерата на смартфон. Примери за преживявания с добавена реалност включват лещи Snapchat и играта Pokemon Go. […]

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Приемът за учебната 2021-2022 учебна година е утвърден със заповед на Министъра на образованието и е: Програмно осигуряване Първи чужд език Английски, Втори чужд език Немски – две паралелки – 24 ученика По Типов учебен план Утвърдени със Заповед РД 09 – 4127/29.08.2017 г. СПЕЦИАЛНОСТ: код 4810101 „Програмно осигуряване”, ПРОФЕСИЯ: код 481010 „Програмист”, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: […]

ОТ ЛЮБОВ КЪМ ЯПОНИЯ, JAPAN INSPIRED DAY

Настъпва края на едно пътешествие в света на Япония. В този кратък миг успяхме да открием прекрасни неща от културата и изкуството на Япония, които ни вдъхновят. Благодарим на преподавателката по японски език г-жа Елеонора Колева, която с много вдъхновение и майсторство успя да ни предаде усещане за Япония. Благодарим на фондация Japan Foundation за […]

ФИНАЛИ НА ХАКАТОНА AI FOR CITY

В два вълнуващи последователни дни на 26 и 27 март 2021 година се проведе хакатон, посветен на изкуствения интелект и възможностите за подобряване на градската среда. Вълнуващи лектори ни разказаха за решенията, приложени в световните градски среди, и плановете за нашата столица. Лектори на хакатона бяха доц. Николай Нетов, Софийският университет „Св. Климент Охридски, проф. […]

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ РАЗВИВАМЕ

Да поемеш отговорността за развитието на едно динамично променящо се направление, каквото е обучението по технологии и програмиране на една току-що стартираща гимназия. Да я направиш разпознаваема сред вече утвърдени имена в образователния сектор. Да планираш бъдещето, преди то да е настъпило за новото поколение, което трябва да реализира дигиталната промяна – това определено е […]

ОТБОРИ В ДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИТЕ ЗА MusalaSoft

В последната за випуск 2018 проектна дейност, предназначена да развива умения за създаване на приложения в екипи по задания, поставени от компаниите партньори, учениците презентираха изключителни проекти. Заданието, свързано с разработване на приложение, което ще помогне да управляваме и организираме по-добре сформирането на екипи и тяхното управление, даде възможност за задълбочаване и откриване на нови […]

IKIGAI – JAPAN DAY В ГИМНАЗИЯТА

Приятелите на Япония и ИТ сферата се докоснаха до изкуството на тази далечна култура. Ученици от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации Бургас, които обичат културата и езика на Япония и се обучават вече втори месец, отразяват пътя си към опознаването на този хармоничен свят на страница в социалните мрежи. Създавайки атмосферата на японската […]

AI for GIRLS ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕД ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ

Жените представляват 47% от работната сила в икономическия сектор, но само 17% от тях са заети в технологичния сектор. Изследванията показват подобна тенденция за професиите с изкуствен интелект по целия свят. Тъй като технологиите за изкуствен интелект стават все по-повсеместни и търсенето на машинно обучение и умения за управление и обработка на данни бързо се […]

ХАКАТОН AI FOR CITY ЗА КУПАТА НА КМЕТА

Децата ще бъдат съвременници на дигиталната революция в нашия свят и трябва повече от всички останали да разбират и познават не само технологиите, но и да имат представа как хората ще управляват света в близкото бъдеще. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и Училищното настоятелство, чрез фирмите партньори, както и университетите в града под […]