ПЪРВИ НАУЧНИ ИЗЯВИ В УЧЕНИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ НА БАН

Ученическият институт на БАН организира обучителен семинар за малки учебно-изследователски общности (екипи от учител и ученици) по проект, финансиран от МОН. Семинарът се проведе на 5 и 6 февруари с  участието на над 20 учители и 40 ученици от 10 града в страната с интерес към научно-изследователска работа.

По време на двудневния семинар се  провеждат обучения за изграждане на умения за създаване на научен текст, на комуникационни и презентационни умения и за прилагане на изследователски методи. Срещата дава  възможност на учители и ученици да обменят опит и да поддържат контакти и в бъдеще.

На 05.02.2020 г. в гр. София, учениците Кристиан Миланов и Калоян Динев от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации представиха работата си по проекта 3D визуализация на модели по физика и биология пред 50 участници в малки учебно-изследователските общности на Ученическия институт на БАН. На семинара присъства и г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката.

Идеята на Кристиан и Калоян е да проектират и отпечатат реални 3D модели, с които да се демонстрират структурата и свойствата на изучаваните обекти от природните науки. Те споделиха с останалите участници предизвикателствата, пред които са се изправили и начините за тяхното преодоляване, както и ползите от техния проект за гимназията.

Младите изследователи ще представят резултатите от своята работа на Ученическата научна сесия. Тя ще се проведе през ноември 2020 г.