ТРЕТО МЯСТО НА ЕЛЕКТРОНИАДА 2020

На 22 февруари 2020 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев” се проведе второто младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020, организирано от преподавателите и докторантите от катедра „Електроника”, факултет „Електротехника, електроника, автоматика”. ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 e национално състезание, насочено към ученици от гимназиалния курс, проявяващи интерес към електроника и програмиране.

В ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 участваха 16 отбора, сформирани от по трима участници. Състезателите бяха ученици от цяла България: Бургас, Шумен, Русе, Варна,  Плевен, Гоце Делчев. Състезанието се проведе в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с общо времетраене 3 астрономически часа. В теоретичния кръг участниците показаха своите знания, свързани с електрониката и физиката, като отговаряха на две серии по десет въпроса за регламентирано време.

В приложния кръг участниците в ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 трябваше да преминат през четири етапа с конкретни задачи – изработиха електронна схема и създадоха алгоритъм за работа и софтуерна програма, базирана на Arduino UNO, и не на последно място тестваха и демонстрираха пред петчленно жури функционалността на изработената електронна схема, като показаха умения да измерват и документират изходни параметри.

Пет от шестнайсетте отбора в състезанието постигнаха изключителни резултати с над 90 точки от максималните 100: Отбор I МГ „Баба Тонка”, Русе (97 т.); ПГЕ, Варна (95,6 т.); ПГКПИ, Бургас (93,6 т.); Отбор I ПГЕХТ, Плевен (92,6 т.) и Отбор II на МГ „Баба Тонка”, Русе (91,6 т.).

Екипът на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации поздравява учениците за постигнатия резултат: 3. място – Отбор II,  в състав: Симеон Николов, Илиян Илиев, Емил Рибарев, с ръководител Петър Георгиев. Поздравления и за осмокласниците,които се осмелиха да преборят сили и знания във състезанието.

Резултатът, показан от учениците на ПГКПИ, доказва, че гимназия само с 2-годишна история, може да наложи своето име не само на регионално, но и на национално ниво. Пожелаваме на възпитаниците на училището много творческо вдъхновение и амбиция да създават нови “светове.