ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Областният кръг на олимпиадата по информационни тегнологии за област Бургас ще се проведе на 14.04.2020 г. онлайн в платформата MS Teams.

Защитите на проектите ще се проведат в канали: Зала 104 и Зала 105 в групата 200-ИТ по приложения график.

NOIT_Burgas_zala_104   NOIT_Burgas_zala_105

 

На 14.04.2020 всички ученици, които ще се явяват на защита на проекти, е необходимо да качат в групата 200-ИТ Декларация за информираност и съгласие, подписана от родител, ако ученикът не е навършил 18 години.

Декларация за информирано съгласие

На 13.04.2020 ще се проведе тестово събрание от 14:00 часа за зала 105 и от 15:00 часа за зала 104