ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН Е ПРИ НАС ДНЕС

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието е ежедневие за учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, проектна дейност и учене. чрез правене са в основа за качественото образование. Работата в клубовете допринесе за решаване на основен проблем в образованието – сътрудничество в малки групи и работа с дигитални инструменти. Учениците в образователния процес се нуждаят от разгръщане на хоризонта и запознаване с широк спектър от дигитални възможности. Основна дейност по проекта в гимназията е насочен към графичен и 3D дизйн, инжинерно програмиране, дигитална етика и екология. Учителите новатори в гимназията разработиха дигитално образователно съдържание, което да използваха в образователния процес. Добрите педагогически практики са в основата на ефективната работа по конкретни цели. По проекта  учениците успяха да повишат дигиталните си компетентности. чрез участия в тези дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM.

Проекта ще се създаде предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция в образователния процес, ефективност в дигиталните знания и умения. Модернизация на образованието чрез дигитализация е факт в гимназията и част от всяка административна или учебна дейност.

Публичните изяви на клубовете приключващи дейноста си през юли започва от 29 май и ще приключи до 18 юли 2020 по следния график:

Дати на публичните събития на клубовете по проект „Образование за утрешния ден“

29.05.2020 г. от 16:00 часа – клуб Ардуино за напреднали – ръководител Петър Георгиев

05.06.2020 г. от 13:30 часа – клуб Дигитални медии – ръководител Мариана Енчева, гост-лектор Христо Симеонов

08.06.2020 г. от 16:00 часа – клуб Ардуино за начинаещи – ръководител Виктор Стоев

10.06.2020 г. от 16:00 часа – клуб DigiTest – ръководител Дарина Кандарова, гост-лектор Йорданка Николова

11.06.2020 г. от 16:00 часа – клуб SolidWorks – ръководител Мариана Енчева

16.06.2020 г. от 16:00 часа –  Компютърна математика – ръководител Даниела Кирова

16.06.2020 г. от 16:00 часа – клуб Graphic Design – ръководител Данаила Стаматова

17.06.2020 г. от 16:00 часа – клуб Visual Design – ръководител Данаила Стаматова

18.06.2020 г. от 16:00 часа – клуб EcoTech – ръководител Дарина Кандарова ​

Публичните изяви ще се проведат онлайн през платформата MS Teams. Линкове към събитията ще бъдат публикувани в публичната група на ПГКПИ във Фейсбук https://www.facebook.com/codingburgas/