Клубът по интереси „Arduino basics“ е част от часовете по програмата „Образование за утрешния ден“ на МОН и е насочен към запознаване на учениците от 8 клас в ПГКПИ  с лесен за ползванесвободен хардуер и софтуер. Основно се използва платка Arduino uno с АVR микро контролер, 1цифрови входно-изходни (I/О) порта, аналогови входа, USB конекторзахранващ куплунгбутон за рестартиране и ICSP конектор Хардуера позволява реализирането на различни интересни проекти в сферата на технологиите. Фокусът на занятията е учене на програмиране и роботика чрез практика. Подтикваме учениците да мечтаят, да проектират и да създават неща.  Основната цел на заниманията е да насърчават и развиват уменията и интереса на младите хора към науката, техниката и роботиката, както и участия в различни състезания.