КЛУБ ECOTECH КЪМ ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”

В нашата гимназия като част от проекта „Образование за утрешния ден“, работи клуб „ЕcoTech” с ръководител Дарина Кандарова. По време на съвместната ни работа ние се занимавахме с един от големите екологични проблеми на съвремието – климатичните промени. Събрахме информация за причините, които ги предизвикват, за да разберем как могат да бъдат преодолени.

Постарахме се да бъдем полезни на много хора като покажем, че всеки от нас е в състояние да помогне. За целта изработихме много презентации, задачи, брошури, табелки с инструкции, свързани с рециклиране, пестене на енергия, защитени природни територии.

Най-важният извод, който направихме по време на заниманията си е, че само заедно можем да запазим природата във вида, който познаваме и обичаме.