НАЧАЛО НА УЧЕБНОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НАС ЗАПОЧВА НА 8 СЕПТЕМВРИ

Още от първия ден в гимназията децата попадат в съвършено нова и интересна за тях среда. Срещат нови учители, сблъскват се с непознати досега предизвикателства, нов ред и правила, които трябва да спазват особенно през тази година. Често се налага да се ориентират във физическата среда и бързо да стигнат от едно място на друго, да си сътрудничат, да правят важни избори, да разпределят времето си правилно, за да постигнат определена цел. Всичко това, заедно с насочващата роля и подкрепа на учителите, създава една уникална учебна среда, в която децата неусетно се научават да бъдат независими и по-самоуверени, усвояват нови умения и срещат нови приятели.

Тази учебна година ние ще спазим националната традиция и ще открием учебната година на 15 септември, но приключенията ще започнат от 8 септември, когато на малки групи всеки от випуските ще се срещне с учителите. Учениците ще участват в поредица от проверки, които ще оформят новите класове на гимназията. Заедно с това има организирани интересни игри и забавления на двора, както и в новите класни стаи. Всички провила, които трябва да спазват децата ще бъдат обяснени и разказани по интересен начин.

Програмата JumpToCode е традиция в гимназията и има за цел да адаптира новите ученици към средата, в която ще се обучават през  годината. Специалните условия, при които започва учебната година не попречиха на екипа да приготви кратка и интересна програмата в тези дни до 11 септември.

Очакваме Ви малки и големи възпитаници на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации за нови предизвикателства в новата учебна година!