VISTEON НИ ПОМАГА ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации получи оборудване от компания Visteon, което позволи да се изградят компютърни лаборатории по програмиране, в които ще се обучават осмокласниците на гимназията. Те са съобразени с новите изисквания в областта на информационните и комуникационните технологии. Кабинетите разполагат с работни места и условия за пълноценна работа на всеки ученик. Лабораториите станаха част от нашата дигитална среда за обучение, която е организирана по най-модерен начин. Новите кабинети са част от процеса на създаване на модерни дигитални лаборатории, които ще позволят учениците да се обучават по програмиране и роботика. Компания Visteon е дарител и на лаборатория от дигитални роботи автомобили Zumo Robot, с които учениците се състезават и участват в шампионат по роботика. Това са едни от любимите роботи на малките ученици и те имат вътрешно училищни състезания с тях.

Партньорството ни с компанията е изключително ефективно от гледна точка на сътрудничество и подкрепа в технологичен план, свързан с модели за изграждане на роботизирани лаборатории по електроника и управление на хардуерни системи, за което се обучават бъдещите дигитални създатели. Специални благодарности от всички ученици на гимназията за компанията, оборудвала лабораториите им по програмиране!