ГИМНАЗИЯТА Е ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ НА CAMBRIDGE

Гимназията подготвя учениците за представянето им на международния пазар на труда. Това изисква английският език да е на международно високо ниво, така че всички ученици през първите години преминават през изключително интензивен курс по езика. В допълнение, ние имаме специална програма с учител по англиски език г-ца Даниел Харис, която е наш прекрасен помощник и чудесен млад човек. Учебното съдържание в двете ИТ академии, с които работи гимназията е също на английски език. На проектните дейности учениците се представят с доклади на английски език. За да постигнем това ниво, ние инвестираме всеки ден в успеха на нашите ученици и се радваме за техните първи успешни стъпки.

През тази година гимназията получи специален статут като място за обучение и подготовка за изпитите на Cambridge.

Всичко това ни кара да развиваме уменията на нашите ученици и ние го правим успешно благодарение на чудесния екип от учители по английски език, който е част от екипа на гимназията и инветира много труд в първите три години на първия гимназиален етап. Нашите възпитаници ще успеят да покрият най-високи нива на сертифициране единствено и само благодарение на учебните часове, които им осигуряваме за подготовка. Тази година те доказаха това и ние им пожелаваме още успехи.