ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПЪРВИТЕ ЗАВЪРШИЛИ УСПЕШНО IT ESSENTIALS

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации работи по програмите на CISCO Academy. Първият випуск на гимназията приключи обучението си с изпит в две части върху курса IT Essentials. Този курс покрива основите на компютърния хардуер и софтуер. Завършилите курса ще могат да описват вътрешните компоненти на компютъра, да асемблират компютърна система, да инстали­рат операционна система и да отстраняват не­из­прав­ности чрез системни средства и софтуер за диагностика.

Това е първата им стъпка към израстването им в посока администриране и управление на компютърни мрежи. Ще продължаваме да подкрепяме и осигуряваме възможности за продължаване на обучението по международни сертификационни програми на учениците от гимназията.

Специални поздравления за Ема Матева, Илиян Илиев, Стоян Колев, Атанас Бурмов, Борис Канев, Димитър Калчев, Георги Георгиев, Иван Димов, Ивелин Бъчваров, Кристиан Миланов, Марио Славов, Мартин Севов, Мартин Атанасов, Петър Борисов, Пламен Костов, Станислав Тодоров, Явор Караколев и за техния инструктор.

За да се случи всичко това, ни помогна Българската Асоциация на мрежовите академии и Българската стопанска камара, които преди две години ни помогнаха да обучим първите си инструктори. Благодарим на тези две организации, помогнали на гимназията в първите и стъпки по пътя на професионалното развитие на българските деца. Весели празници!