ХАКАТОН AI FOR CITY ЗА КУПАТА НА КМЕТА

Децата ще бъдат съвременници на дигиталната революция в нашия свят и трябва повече от всички останали да разбират и познават не само технологиите, но и да имат представа как хората ще управляват света в близкото бъдеще. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и Училищното настоятелство, чрез фирмите партньори, както и университетите в града под егидата на Община Бургас организират хакатон на тема Изкуствен интелект за града /AI for City, посветен на новите тенденции.

Може да не ви се наложи да разбирате как работи двигателят на автомобил или как работи компютърът, за да го използвате, но Изкуствения интелект/AI/ е различен. Това е така, защото AI не е продукт, а възможности. Това означава, че е избор на данни, модели, методи, софтуер, езици за кодиране, услуги е огромен, многостепенен и следователно процесът на вземане на решения за справяне с различни видове проблеми с AI може да бъде сложен. Тези, които желаят да работят с AI или да го внедрят, трябва да осъзнават и да имат основното разбиране за основата и част от механизмите.

Не можете да контролирате това, което не разбирате. Ако не разбирате AI и не сте в състояние да го контролирате, най-вероятно ще ви бъде направен AI от някой друг. А това не е за предпочитане особено, ако вие самите имате желание да се занимавате с технологии и да развивате кариерата си в тази посока.

До края на този хакатон AI for CITY ще можете да анализирате проблеми и дали те са разрешими с AI, да избирате модели за превръщане на данните в действащи прогнози. Вашите лектори ще ви помогнат с някои бързи и лесни онлайн демонстрации, за да усетите възможностите за конструиране и анализ на данните. Ролята, която обработва тази информация е Data and Machine Learning Designer. Ще продължите с изграждане на вашето решение на база събраните и обработени данни, като приложите код за машинно обучение към тях. Това е другата роля в този проект и с това ще се занимава Deep learning Designer. Тези дейности са свързани с избор на математически модели, могат да използват неврона мрежа, за да бъде създаден модел на базата на събрани от наблюдения данни. AI трябва да има модел за обработка и алгоритъм за вземане на решения към данните, които предстои да се обработват. В процеса на проектиране е необходимо да имате в екипа си и партньор, който ще се погрижи за дизайна на приложението и ще изгради визията за крайните потребители – Application Designer. Учениците ще изпълняват определени роли в екипите и ще участват във фокусирани обучения по теми.

За да сме сигурни, че всички са включени – независимо от техническата компетентност – ще използваме Excel, за да ви помогнем да придобиете разбиране за „механиката“ на машинното обучение – „двигателя“ на AI. Също така ще работите с Python, който се превръща в „задължителен“ инструмент за Data Science. Python е лесен и бърз за учене и 0 до 30 реда Python код могат да реализират повечето идеи за машинно обучение. Той има много библиотеки за изкуствен интелект и обработка на данни.

Всичко това ще Ви се случи на 26-27 март 2021 онлайн, ако се регистрирате и решите да участвате в хакатона AI for CITY.
Регистрацията можете да направите от тук…

Можете да се запознаете с още информация и да следите за промените на http://codingburgas.net
Нашите партньори в събитието са Община Бургас, Scale Focus, TechnoLogica и очакваме още съмишленици в процеса на подготовка.
Имайте предвид, че възрастовата група, която може да се включи, е 12 до 18 години и отборът Ви трябва да се състои от 2 до 4 ученици.
Срокът за регистрация е до 24 март 2021, не пропускайте да участвате в това вълнуващо събитие!