ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ-УМНИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ

Националната програма “Занимания по интереси” позволява да разгърнем нашите идеи свързани с технологични решения в различни посоки. Дейността на клуба “Зелени градове-Умни и устойчиви решения” даде възможност за проучване на Интернет за изследване, селекция, анализ и обобщение на екологичните проблеми и намиране на информация за градовете, които са открили и приложили най-добрите екологични решения и са ги превърнали в интелигентни градове. Работата на клуба включва проучване на местната градска среда и абиотичните, биотичните и антропогенните фактори на градската зона, изследване на околната среда, анализ и определяне на екологичните проблеми от първостепенно значение. Посещение на различни екологични организации, анализ и характеризиране на екологичните проблеми. Учениците ще използват академията на Cisco за мрежова дейност – „Интернет на нещата“ (IoT). Преди да направят това, учителите и учениците, участващи в проекта, ще вземат онлайн курсове за това как да използват IoT. Задължително е да се научат как да правят оптимални презентации различни модели. Посещавайки множество екологични институции, учениците ще събират данни за проблемите за да разберат какъв вид дейности са необходими за справянес тях. Учениците ще се учат как да събират данни, да селектират и изследват, анализират и обобщават най-критичните въпроси.

Използвайки модела “Pecha Kucha”, учениците ще създадат набор от базирани на изследвания интелигентни и устойчиви решения заподобряване на градската среда, както в страните участнички в проекта, така и в други страни. Чрез този клуб нашите ученици ще работят в групи от различни училища и държави и ще обсъждат различни проблеми, търсейки и проектирайки набор от устойчиви решения за интелигентни бъдещи градове, използвайки подходящите уеб инструменти. Целта е да доприесем по-привлекателно зелен и приятелски настроен към хората град . Всяка група ще работи за интелигентен и устойчив транспорт, строителство, отпадъци, зелената инфраструктура, възобновяемите енергийни източници, чистата вода, качеството на въздуха и др. при проектирането на устойчиви и интелигентни бъдещи градове. Крайният продукт е да се създаде набор от базирани на изследвания интелигентни решения. Ще бъде създаден блог на клуба където учениците ще публикуват за разпространение всички резултати от проекта. Създадените интелигентни и устойчиви решения ще останат и през следващите години и ще бъдат направени лесни достъп, преглед и усъвършенстване. Настолните игри (online) могат да се използват от учители по биология, география и природни науки като учебни материали и техники за повишаване на информираността на учениците за важността на привличането и поддържането на околната среда в градските райони. Чрез изследване и след това създаване на тези решения, критичното мислене на учениците, решаването на проблеми, социални, езикови, цифрови и изследователски умения ще станат по-добри. По време на четирите етапа на проекта неизбежно ще бъдат придобити и изпитани нови умения. Уменията на учениците за вземане на решения и способностите за избор също са в списъка. От жизненоважно значение е да позволим на учениците да осъзнаят своята роля и да изпитат своята сила за справяне със социални и екологични проблеми. Нашата обща цел трябва да бъде средата, където съвременните технологии и бързият градски ритъм се срещат и съжителстват за да може градовете да станат по-зелени и по-добри места за живот и просперитет.

В резултат от дейността на клуба имаме изследвания, които можете да разгледате в блога https://futurecities.codingburgas.net/bg/