ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 2021

Поправителните изпити ще се проведат по публикувания по-долу график върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за класа и за съответния вид подготовка. Форматът на поправителните  изпити е съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 – ал. 5 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Датите за поправителната сесия през септември са 2 и 3 септември. Начален час за всички изпити е от 9:00 часа. В деня на изпита учениците трябва да се явят в гимназията най-малко 15 мин. преди изпита и да носят лични предпазни средства в случай че, са карантинирани трябва да уведомят администрацията на гимназията на [email protected] или 0877086622.

Консултации по съответните предмети ще бъдат проведени на 31 август и 1 септември от 9:00 часа в гимназията или онлайн през платформата Teams.