БУДИТЕЛИ, БЛАГОДАРИМ!

Честит празника на Народните будители!
През вековете носят светлината, която огрява пътя ни и ни води към самоусъвършенстване, знание и мъдрост. Списъкът е дълъг, но всеки от тях е безценен за нас – български просветители, книжовници, революционери и будители –  Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, Софроний Врачански, Паисий Хилендарски, Св. Св. Кирил и Методий, Климент Охридски, Иван Вазов, Христо Ботев, Захари Стоянов, Алеко Константинов, Васил Априлов, Наум Преславски, Владислав Граматик, Иларион Макариополски, Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Петко Р. Славейков, Д-р Петър Берон, Стоян Михайловски, Иван Богоров и много други.

Честит празник на всички учители, университетски преподаватели и духовни просветители, повели ни през времето по пътя на знанието!

Нашият поздрав за тях са:

Благородни

Цветя за Вас, будители народни,

прекланям се пред Вас на този ден,

защото с мисли благородни

всеки миг е озарен!

 

От плодовете на вашето призвание,

нашият език до днес е жив.

Благодарение на Вашето старание,

светът е толкова красив.

Ивелин Божилов VIII Б клас на ПГКПИ 

 

Будители

Днес на този ден свещен,

светъл, хубав и студен,

на Будителите посветен,

„Одата Левски“ ще четем.

 

На празника прекрасен,

нека Вас да почетем

и нашия дълг многогласен

за Вас да почетем.

Мириам Георгиева Х Г клас на ПГКПИ